Pokud patří tofu na váš stůl pravidelně, čtěte pozorně a znovu zvažte, jak často a zda vůbec ho budete konzumovat. O vlivu tohoto potravinářského produktu pro náš organismus byly publikovány i jiné odborné názory, než tomu bylo v minulosti. A to podložené vědeckými studiemi. Mnoho odborníků uvádí, že jeho konzumace představuje některá zdravotní rizika. Například poruchy reprodukce, poruchy funkce štítné žlázy, problémy s trávením, srdcem. Dávají ho do souvislosti i s kognitivním poklesem a s rizikem onemocnění rakovinou.
 pikantní tofu
Trávení
V tradiční asijské kuchyni, která na lidské zdraví působí spíše pozitivně, jsou používány sójové produkty fermentované. Ovšem tofu je sójový výrobek nefermentovaný! Takové výrobky mohou působit narušení zdravého trávicího procesu, vytváření důležitých trávicích enzymů. Můžeme mít problém s fungováním slinivky břišní. Hodně z nás má též sójovou intoleranci nebo i alergii.
 tofu se zeleninou
Štítná žláza
Sója obsahuje isoflavon genistein. Tato látka je blokátorem hormonů, které produkuje štítná žláza. Dochází tedy ke změnám v jejich tvorbě.
 
Fytoestrogeny
Existují studie, které dávají konzumaci této potraviny do souvislosti se vznikem rakoviny prsu. Výsledkem těchto studií je doporučení, aby tofu nekonzumovali lidé, kteří mají toto onemocnění v rodinné anamnéze. Tento výrobek obsahuje rostlinné estrogeny, které podle těchto zjištění narušují normální tvorbu hormonu estrogenu v těle.
 semena soji
Antinutrienty
Další látkou, kterou obsahuje je fytát. Je to látka, která zpomaluje vstřebávání minerálů. Může tedy způsobit v organismu nedostatek takových důležitých látek, jako je vápník, železo či zinek.
 
Mozková činnost
Některé nové výzkumy se také zmiňují o tom, že častá konzumace této potraviny může zapříčinit i ovlivnění kognitivních funkcí, činnosti mozku. Spojují ji s možností vzniku demence a Alzheimerovy choroby.
 
Genetické mutace
Hlavní surovina k výrobě tofu, sója, bývá geneticky upravovaná, aby lépe odolávala škůdcům. Tyto úpravy zemědělských produktů bývají nyní často předmětem diskuzí vědců i laické veřejnosti.