Není pochyb o tom, že každá firma chce v první řadě dosáhnout zisku. Koneckonců, to je i hlavním důvodem, proč byla založena, ať už propagační materiály říkají cokoliv. K tomu je však zapotřebí, abychom měli co největší množství zákazníků. Ideálně bychom si měli udržet ty stávající, a zároveň lákat stále nové.

vyhledávání na Google

To však není jednoduchý úkol. Lidé jsou obecně poměrně konzervativní a většina nemá příliš ráda změnu. K tomu je potřeba připočíst také to, že konkurence se snaží přesně o to samé. Je tedy jasné, že vhodně zvolená marketingová strategie je zde klíčem.

Jednou z možností, které v tomto oboru máme, je SEO reklama. Jedná se o optimalizaci internetové stránky firmy tak, aby se po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů objevil její odkaz v seznamu výsledků na jednom z předních míst.

K tomu se využívá nejrůznějších pomůcek, z nichž jednou je i PPC, tedy pay-per-click. Jen málokdo však přesně ví, co je to PPC reklama. Jedná se o systém, kdy firma dostane zaplaceno za to, že lidé klikají na určitý odkaz, například reklamní. Tím se zároveň přesvědčují internetové vyhledávače, že se jedná o relevantní odkaz, na který je často klikáno a že tedy by se měl skutečně v seznamu výsledků ocitnout vepředu.

součásti SEO

Z tohoto důvodu je jasné, že SEO PPC je velmi důležitou součástí celého procesu, ačkoliv nikoliv nezbytnou. Můžeme se bez něj obejít, avšak je třeba počítat s tím, že výsledek potom nebude takový, jaký bychom si v ideálním případě představovali.

Zde tedy záleží především na finančních možnostech dané firmy, zda si může skutečně dovolit veškeré náležitosti SEO, nebo zda je nutné, aby byly některé z nich vynechány. To bývá případ zvláště malých a středních firem, které by však z tohoto procesu profitovaly nejvíce. Je tedy dobré si vše předem spočítat, ať později nelitujete promarněné příležitosti.