Všude kolem nás se vyskytují auta. To se všeobecně ví. Stejně jako se ví, že tato nejsou jedno jako druhé. Ani za komunistů, kdy byl výběr minimální a auta nedostatková, tu nejezdil jen jediný typ vozidel, a dnes, kdy už je nabídka široká, teprve ne.

obyÄejné auto

A jaká auta u nás tedy můžeme vídat?

  • SamozÅ™ejmÄ› ta osobní, která si obvykle poÅ™izujeme my běžní smrtelníci. Ta nám staÄí pro běžné situace, jež v lidském životÄ› nastávají, a jsou pro tyto úÄely ze vÅ¡ech vozidel cenovÄ› nejvýhodnÄ›jší. A tak si je kupuje kdekdo.
  • Pak ta nákladní. Ta jsou urÄena obvykle jen pro různé firmy, které potÅ™ebují mít zajiÅ¡tÄ›nou kapacitu pro transport různých vÄ›tších nákladů, nikoliv pro obyÄejné lidi, pro něž by byla nákladní auta moc velká, drahá a nepraktická.
  • Máme tu i dodávky, které jsou nÄ›co mezi. A proto slouží nÄ›kdy firmám pro pÅ™epravu menších nákladů, a nÄ›kdy pro zmÄ›nu lidem, kteří mají potÅ™ebu odvézt nÄ›co víc, než je u nich obvyklé.
  • Máme tu i vozidla, která jsou uzpůsobena pro využívání v terénu, která pÅ™icházejí vhod tÄ›m žijícím nebo pracujícím mimo místa propojená dost kvalitními vozovkami.
  • Máme tu i auta závodní, která se neuplatňují obvykle v každodenním lidském životÄ›, ale slouží spíše pro soutěžení a zábavu lidí pÅ™i různých motoristických soutěžích.
  • Máme tady i auta nezvykle uzpůsobená, dejme tomu neprůstÅ™elná nebo luxusní, jež nejsou jen tak pro nÄ›koho, a jež si poÅ™izuje spíše nÄ›jaká ta spoleÄenská smetánka.
  • Máme tu i specifická auta pro zdravotnictví, tedy sanitky, máme tu auta hasiÄská, popelářská, máme tu vozy fekální, s pohonem dvou nebo ÄtyÅ™ kol, vozidla obojživelná, vojenská…

neobvyklé auto

Aut je prostÄ› k dispozici spousta. A každý z nás využívá takové, které potÅ™ebuje a na které má. A kdo na žádné nemá, využívá jeÅ¡tÄ› jiný druh – autobus. TÅ™eba linkový a tÅ™eba zájezdní. Aspoň doposud. Protože pÅ™ijde doba, kdy zaruÄenÄ› dojde ropa. A pak už budou tato auta využívat jenom nemnozí z nás. Bezdomovci, pro které se stanou odstavená vozidla dostupným ubytováním.