Technologie maskování, jako je ve sci – fi filmech, by se mohly stát realitou se speciálně navrženým materiálem, který se může maskovat do jiných forem světla, když je zasažen,,paprskem neviditelnosti‘‘, tvrdí nové studie.
light stuha
Teoreticky by většina,,plášťů neviditelnosti‘‘ pracovala plynulým vedením světlých vln kolem objektů, takže vlny by prostupovaly po svých původních trajektoriích, jako by před nimi nebyl žádný objekt, který by v prostupu vln bránil. Předchozí práce zjistila, že maskovací zařízení, která přesměrují jiné druhy vln, jako jsou zvukové vlny, jsou také možná sestrojit.

Komplexní materiály, jako jsou kostky cukru, jsou neprůhledné, protože jejich neporušené struktury rozptylují světlo kolem sebe na několikrát.

Světelná vlna může vstoupit a opustit objekt, ale nikdy nebude procházet médiem po přímce. Místo toho je rozptýlena do všech možných směrů.
světelný paprsek
Cílem nové techniky není přesměrovat světelné vlny, ale usměrnit původní světlovou vlnu skrze objekt, jako kdyby objekt vůbec nebyl. Zní to to zvláštně, ale s určitými materiály a pomocí speciální vlnové technologie je to opravdu možné.

Koncepce zahrnuje osvětlení paprsku, jako je laser, na materiál shora, aby byl pumpován energií. To může měnit vlastnosti materiálu, takže je průhledný vůči jiným vlnovým délkám světla přicházejících ze strany.

Aby tohoto bylo dosaženo, musí být paprsek přesně promítnut s přesně vyobrazeným vzorem – například ze standardního videoprojektoru, s výjimkou mnohem vyššího rozlišení. Vzor, který je promítán na objekt, aby se stal neviditelným, musí dokonale odpovídat vnitřním nepravidelnostem položky, která obvykle rozptýlí světlo, uvedli vědci.

Každý objekt, který je třeba udělat průhledný, musí být ozářen vlastním specifickým vzorem, v závislosti na mikroskopických detailech procesu rozptýlení uvnitř. Metoda, která byla vyvinuta, nyní umožňuje vypočítat správný vzor pro libovolné rozptylové médium.
fialový laser
Takováto technologie by mohla mít aplikace v telekomunikačních sítích. Je však zřejmé, že je zapotřebí značné práce, aby se to dostalo z fáze základního výzkumu do praktických aplikací.