Poté, co skončila koupací sezóna, je zapotřebí se postarat o všechna naše venkovní koupaliště. A nezáleží na tom, jestli máte bazén zabudovaný na stálo anebo ho každý podzim jednoduše sfouknete a uklidíte do krabice na půdu. Je pravda, že v tom druhém případě je to zazimování mnohem snazší. Velký bazén je ale na druhou stranu mnohem komfortnější a přináší mnoho příjemných prožitků. § Jestliže jsme tedy těmi šťastnějšími, pak nám na podzim nastanou větší starosti.
dlažba u bazénu

Ve chvíli, kdy teploty klesnou na nulové hodnoty, hrozí zamrznutí bazénové vody. Po zazimování většinou ponecháme hladinu vody těsně pod ventily bazénové technologie. Tím, že by voda zamrzla, došlo by zcela jistě k poškození bazénových stěn vlivem rozpínání a tlaku zamrzající vody. Je totiž dané, že zmrzlá voda má mnohem větší objem nežli voda v kapalném stavu.
rodinný bazén

Speciální pomůcky pro ochranu před ledem

Aby k tomuto nežádoucímu efektu nedocházelo, je zapotřebí umístit na hladinu speciální zimní dilatační plováky.
§ Ty jsou konstruovány tak, že se snadno deformují a tím pádem pohlcují tlakové síly vznikajícího ledu.
Jednotlivé plováky je vhodné spojit pomocí oček do řetězu požadované délky. Pak se instalují na hladinu přes nejdelší rozměr půdorysu. Prodejci vycházejí svým zákazníkům na konci koupací sezóny vstříc tím, že je v nabídce i doprava těchto pomůcek zdarma. Jestliže se ale objednávka navýší o další produkty, které by měly za následek navýšení ceny přepravy, pak bude poplatek za dopravu určen podle odpovídajícího tarifu dopravce.
§ Rozměry jednoho dilatačního plováku jsou 49x23x5,5 centimetrů.
§ Celková délka i se spojovacím kusem činí padesát sedm centimetrů.
§ Jeden kus váží dva kilogramy a deset dekagramů.
Dilatační plováky se většinou objednávají v počtu (sadě), který je násobkem šesti. Je to tedy kusů šest dvanáct osmnáct.