Skloubit prodej starých knih s vystavováním uměleckých obrazů se určitě povede, pokud se vhodně připraví prodejní prostory. Nejdůležitější je zajistit místo, které pro svou prezentaci obrazy potřebují. Nabízí se nejen to, nad regály s knihami, které se vine podél celého Antikvariátu. Variabilní uspořádání nábytku, ve středním prostoru prodejny, umožní při vernisáži oboustranné zavěšení obrazů  po celé jeho délce. A kvalitním výběrem a vystavením zajímavých výtvarných prací se z Antikvariátu stane v krátkém čase kulturní stánek, do kterého budou rádi docházet všichni milovníci umění.

Staré knihy

Vernisáže, kterými bývají výstavy uvedeny, nabízejí mnoho variant. Ať už úvodní slovo doprovodí na hudební nástroj některý z místních muzikantů či zazpívá známý sólista. Příjemným zpestřením je vystoupení dětí z pěveckého sboru. Nebo malých hudebníků z umělecké školy. Vzhledem k vystavovaným dílům je vhodná i citlivě zvolená recitace. S hudebním doprovodem.

Plán výstav je potřeba vytvořit alespoň s půlročním předstihem, aby nedošlo k narušení chodu galerie. Výtvarník potřebuje před realizací výstavy dostatek času. Aby svá díla na svoji vernisáž pečlivě připravil. Obzvláště výtvarná díla, která se převážejí z druhého konce republiky, vyžadují dostatek času na balení. Aby se cestou nepoškodila. Velkou dávku opatrnosti vyžadují sochařská díla. Pro jejich prezentaci jsou vhodné speciální stojany, které je ochrání před poškozením. Stejné zabezpečení vyžadují sklářské i keramické umělecké výrobky.
Nově otevřený antikvariát

Nejvíce navštívenou je vernisáž prací dětí místního výtvarného kroužku. Probíhá před začátkem letních prázdnin, kdy už je celoroční tvorba dokončena. Podívat se na výtvarná díla svých dětí nepřicházejí jenom rodiče a prarodiče. Častými návštěvníky jsou i spolužáci, kteří oceňují výtvarný talent svých kamarádů. A že bývají k vidění opravdu umělecky zajímavé práce.