Medzi vrcholovými Å¡portovcami sú aj takí, ktorých cieľom bolo zabraÅ¥ prvé prieÄky vo svojej brandži a mnohým sa to podarilo. To bol impulz pre mladých ľudí a fanúšikov, aby sa pokúsili to isté. V snahe o také výsledky urobili to, Äo aj mnohí vrcholoví Å¡portovci – zaÄali užívaÅ¥ steroidy.

Zabudli vÅ¡ak na dôležitú životnú lekciu, ktorú dostala väÄÅ¡ina týchto vrcholových Å¡portovcov a kulturistov. Niektorí profesionálni kulturisti boli napríklad nútení dlhodobo užívaÅ¥ steroidy poÄas viacerých rokov takmer bez prestávky, lebo museli byÅ¥ vo výbornej forme na viacerých súťažiach poÄas roka. Zabrali síce prvé miesta a užili si slávu, ale po raketovom Å¡tarte vzápätí upadli do zabudnutia. Ich organizmus túto záťaž nevydržal.

„Nie vÅ¡etko je zlato, Äo sa blyÅ¡tí.“ Predtým, než sa pustíte do napodobňovania niektorých Å¡portovcov, ktorí to vo vaÅ¡ich oÄiach niekam dotiahli, preskúmajte problematiku dopingu hlbÅ¡ie. Možno aj vy prídete na to, že vám to poÅ¡kodenie zdravia za to nestojí…